Pracownia Projektowa JK Safety

Joanna Kiec-Żajewska

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

O mnie

Wieloletnie doświadczenie zdobyte jako rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych pozwoliło mi nabyć umiejętność szybkiego i precyzyjnego rozpoznawania zagrożeń oraz proponowania skutecznych rozwiązań, mających na celu minimalizację ryzyka pożaru. Dzięki bliskiej współpracy z klientami mogę dostosować moje usługi do konkretnych oczekiwań i zapewnić im kompleksową ochronę przed pożarem.

Oferta

Pracownia Projektowa JK Safety specjalizuje się w usługach związanych z bezpieczeństwem pożarowym, w szczególności:

Opracowanie ekspertyz technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w związku z występującymi w obiekcie nieprawidłowościami, które wymagają zastosowania rozwiązań zamiennych

Opracowanie ekspertyz technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w związku z planowaną zmianą sposobu użytkowania budynku lub obiektu

Uzgodnienia projektów zagospodarowania terenu, projektów architektoniczno-budowlanych, projektów technicznych oraz projektów wykonawczych dla budynków i obiektów

Uzgodnienia projektów urządzeń przeciwpożarowych, w tym między innymi: systemów sygnalizacji pożarowej, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń służących do usuwania dymu i zapobiegających zadymieniu, instalacji oświetlenia awaryjnego, przeciwpożarowych wyłączników prądu

Uzgodnienia projektów instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 6,5 kW wymaganych ustawą Prawo Budowlane oraz projektów budowlanych (PZT, PAB) dla instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 50 kW

Opracowanie opinii w zakresie bezpieczeństwa pożarowego niezbędnych do UDT dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Bieżące doradztwo oraz przedstawienie opinii mających na celu rozwiązanie indywidualnego problemu/wątpliwości

Masz pytania?